تــور کنـفرانس چشـم پزشـکی - مسقــط

Qatar Airways

تــور کنـفرانس چشـم پزشـکی - مسقــط

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات

490 دلار

490 دلار

390 دلار

390 دلار

عمان هزینه پرواز به پکیج اضافه می گردد .
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

490 دلار

نرخ اتاق یک تخته

نرخ اتاق سه تخته

490 دلار

نرخ کودک 6 تا 12 سال

390 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

390 دلار

موقعیت مکانی
عمان
توضیحات
هزینه پرواز به پکیج اضافه می گردد .

دیدگاه مسافران