تــور چیــن

Mahan Air

تــور چیــن

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
MARCO POLO PARKSIDE
2safar
B.B
CROWN PLAZA FUDAN
2safar
B.B

14090000 تومان

18600000 تومان

14090000 تومان

9300000 تومان

8600000 تومان

4 شب پکن - 4 شب شانگهای STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

14090000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

18600000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

14090000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9300000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8600000 تومان

موقعیت مکانی
4 شب پکن - 4 شب شانگهای
توضیحات
STD ROOM

دیدگاه مسافران