تــور چــیـن | پــکن-شانگهای

Mahan Air

تــور چــیـن | پــکن-شانگهای

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات

15290000 تومان

19000000 تومان

15290000 تومان

14000000 تومان

11700000 تومان

پکن - شانگهای STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

15290000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

19000000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

15290000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

14000000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

11700000 تومان

موقعیت مکانی
پکن - شانگهای
توضیحات
STD ROOM

دیدگاه مسافران