فرداد پرواز

تور چین | پکن - شانگهای

Mahan Air
هتل
درجه هتل
خدمات
اتاق 2 تخته اتاق 1 تخته اتاق 3 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
13700000 تومان 17700000 تومان 13700000 تومان 9300000 تومان 8200000 تومان 4 شب پکن - 3 شب شانگهای

STD ROOM

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
13700000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
17700000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
13700000 تومان
کودک با تخت
9300000 تومان
کودک بدون تخت
8200000 تومان
توضیحات
STD ROOM