فرداد پرواز

تور چین | پکن - شانگهای

Mahan Air
هتل
درجه هتل
خدمات
اتاق 2 تخته اتاق 1 تخته اتاق 3 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
15290000 تومان 19000000 تومان 15290000 تومان 14000000 تومان 11700000 تومان 4 شب پکن - 3شب شانگهای

STD ROOM

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
15290000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
19000000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
15290000 تومان
کودک با تخت
14000000 تومان
کودک بدون تخت
11700000 تومان
توضیحات
STD ROOM