تـــور کلمبـــو بنتوتـــا

Oman Air

تـــور کلمبـــو بنتوتـــا

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
CINNAMON LAKESIDE
2safar
B.B
RIU AHUNGALLE
2safar
B.B

450 دلار

740 دلار

450 دلار

390 دلار

180 دلار

STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

450 دلار

نرخ اتاق یک تخته

740 دلار

نرخ اتاق سه تخته

450 دلار

نرخ کودک 6 تا 12 سال

390 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

180 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
STD ROOM

دیدگاه مسافران