تـور چیـن ( شانگهای - پکن )

Mahan Air

تـور چیـن ( شانگهای - پکن )

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات

12000000 تومان

15600000 تومان

12000000 تومان

11500000 تومان

8400000 تومان

3شب شانگهای - 4شب پکن
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

12000000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

15600000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

12000000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

11500000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8400000 تومان

موقعیت مکانی
3شب شانگهای - 4شب پکن
توضیحات

دیدگاه مسافران