لیست تور هند

,7 شب و 8 روز (3 شب دهلی + 2 شب آگرا + 2 شب جیپور)
شروع قیمت :,5,090,000 تومان
ایرلاین :Mahan Air