فرداد پرواز

تور نمایشگاه سنگ شیامن (چین)

Mahan Air
هتل
درجه هتل
خدمات
اتاق 2 تخته اتاق 1 تخته اتاق 3 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
9800000 تومان 12200000 تومان 9800000 تومان 2 شب گوانجو + 5 شب شیامن

تاریخ پرواز ماهان ایر 12 الی 20 اسفند 97

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
9800000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
12200000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
9800000 تومان
کودک با تخت
کودک بدون تخت
توضیحات
تاریخ پرواز ماهان ایر 12 الی 20 اسفند 97