لیست تور نمایشگاهی چین/شانگهای

,6 شب شانگهای
شروع قیمت :,11950000تومان
ایرلاین :Mahan Air