تــور مسکـــو ( نــوروز 98 )

Mahan Air

تــور مسکـــو ( نــوروز 98 )

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات

6900000 تومان

8900000 تومان

6900000 تومان

6500000 تومان

5500000 تومان

مسکو STD ROOM

7150000 تومان

9200000 تومان

7150000 تومان

6900000 تومان

5500000 تومان

مسکو STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

6900000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

8900000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

6900000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6500000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5500000 تومان

موقعیت مکانی
مسکو
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

7150000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

9200000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

7150000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6900000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5500000 تومان

موقعیت مکانی
مسکو
توضیحات
STD ROOM

دیدگاه مسافران