تور مسکو (5شب)

Mahan Air

تور مسکو (5شب)

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات

4390000 تومان

5590000 تومان

3790000 تومان

3790000 تومان

2990000 تومان

Dorogomilovo تاریخ های حرکت : 11 و 13 اردیبهشت 97
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

4390000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5590000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

3790000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3790000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2990000 تومان

موقعیت مکانی
Dorogomilovo
توضیحات
تاریخ های حرکت : 11 و 13 اردیبهشت 97

دیدگاه مسافران