تــور روسیــه

Aeroflot

تــور روسیــه

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات

9995000 تومان

13995000 تومان

9995000 تومان

7995000 تومان

4995000 تومان

سنت پترزبورگ - مسکو STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

9995000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

13995000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

9995000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7995000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4995000 تومان

موقعیت مکانی
سنت پترزبورگ - مسکو
توضیحات
STD ROOM

دیدگاه مسافران