هتل
درجه هتل
خدمات
اتاق 2 تخته اتاق 1 تخته اتاق 3 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
17800000 تومان 21900000 تومان 17800000 تومان 15900000 تومان 14900000 تومان مانیلا + براکای

SUPERIOR+DELUXE

19500000 تومان 24900000 تومان 19500000 تومان 16900000 تومان 15500000 تومان مانیلا + براکای

SUPERIOR+DELUXE QUEEN

23500000 تومان 32900000 تومان 23500000 تومان 19500000 تومان 16900000 تومان مانیلا + براکای

SUPERIOR DELUXE + SUPERIOR

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
17800000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
21900000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
17800000 تومان
کودک با تخت
15900000 تومان
کودک بدون تخت
14900000 تومان
توضیحات
SUPERIOR+DELUXE
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
19500000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
24900000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
19500000 تومان
کودک با تخت
16900000 تومان
کودک بدون تخت
15500000 تومان
توضیحات
SUPERIOR+DELUXE QUEEN
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
23500000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
32900000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
23500000 تومان
کودک با تخت
19500000 تومان
کودک بدون تخت
16900000 تومان
توضیحات
SUPERIOR DELUXE + SUPERIOR
  • در حال حاضر اطلاعاتی موجود نیست.