فرداد پرواز

تورکنفرانس بین المللی چشم پزشکی مسقط (نوروز 98)

Qatar Airways
هتل
درجه هتل
خدمات
اتاق 2 تخته اتاق 1 تخته اتاق 3 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
490 دلار 490 دلار 390 دلار 390 دلار عمان

هزینه پرواز به پکیج اضافه می گردد.

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
490 دلار
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ اتاق 3 تخته
490 دلار
کودک با تخت
390 دلار
کودک بدون تخت
390 دلار
توضیحات
هزینه پرواز به پکیج اضافه می گردد.