فرداد پرواز

تور عمان | مسقط + صلاله (نوروز 98)

Oman Air
هتل
درجه هتل
خدمات
اتاق 2 تخته اتاق 1 تخته اتاق 3 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
12,500,000 تومان 18,500,000 تومان 12,500,000 تومان 8,500,000 تومان 6,500,000 تومان مسقط + صلاله

STD Room

13,300,000 تومان 19,900,000 تومان 13,300,000 تومان 8,900,000 تومان 6,900,000 تومان مسقط + صلاله

STD Room

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
12,500,000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
18,500,000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
12,500,000 تومان
کودک با تخت
8,500,000 تومان
کودک بدون تخت
6,500,000 تومان
توضیحات
STD Room
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
13,300,000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
19,900,000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
13,300,000 تومان
کودک با تخت
8,900,000 تومان
کودک بدون تخت
6,900,000 تومان
توضیحات
STD Room