تور روسیه (مسکو)

Mahan Air Aeroflot

تور روسیه (مسکو)

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات

382 دلار

541 دلار

382 دلار

362 دلار

235 دلار

مسکو STD ROOM
HILTON LENINGRADSKAYA
2safar
B.B

488 تومان

735 تومان

488 تومان

405 تومان

235 تومان

مسکو STD ROOM
GOLDEN RING
2safar
B.B

582 تومان

826 تومان

582 تومان

488 تومان

235 تومان

مسکو STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

382 دلار

نرخ اتاق یک تخته

541 دلار

نرخ اتاق سه تخته

382 دلار

نرخ کودک 6 تا 12 سال

362 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

235 دلار

موقعیت مکانی
مسکو
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

488 تومان

نرخ اتاق یک تخته

735 تومان

نرخ اتاق سه تخته

488 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

405 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

235 تومان

موقعیت مکانی
مسکو
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

582 تومان

نرخ اتاق یک تخته

826 تومان

نرخ اتاق سه تخته

582 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

488 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

235 تومان

موقعیت مکانی
مسکو
توضیحات
STD ROOM

دیدگاه مسافران