تور روسیه (سنت پترزبورگ)

Qeshm Airlines

تور روسیه (سنت پترزبورگ)

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
SALUT
2safar
O.R

3990000 تومان

5590000 تومان

3990000 تومان

3390000 تومان

2790000 تومان

سنت پترزبورگ سه شنبه هر هفته شروع از 02 مرداد ماه
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

3990000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5590000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

3990000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3390000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2790000 تومان

موقعیت مکانی
سنت پترزبورگ
توضیحات
سه شنبه هر هفته شروع از 02 مرداد ماه

دیدگاه مسافران