تور هندوستان | دهلی - آگرا - گوا

Iran Air

تور هندوستان | دهلی - آگرا - گوا

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
CLARKS INN & SUITE
2safar
B.B
URTKASH VILAS
2safar
B.B
NAGOA GRANDE
2safar
B.B

12700000 تومان

15400000 تومان

12700000 تومان

10700000 تومان

5900000 تومان

دهلی - آگرا - گوا STD ROOM
COUNTRY INN & SUITE
2safar
B.B
CLARKS SHIRAZ
2safar
B.B
FORTUNE MIRAMAR
2safar
B.B

14600000 تومان

18500000 تومان

14600000 تومان

11900000 تومان

6500000 تومان

دهلی - آگرا - گوا STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

12700000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

15400000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

12700000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

10700000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5900000 تومان

موقعیت مکانی
دهلی - آگرا - گوا
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

14600000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

18500000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

14600000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

11900000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

6500000 تومان

موقعیت مکانی
دهلی - آگرا - گوا
توضیحات
STD ROOM

دیدگاه مسافران