تور تونس (ویژه نوروز)

Nouvel Air

تور تونس (ویژه نوروز)

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
HOTEL PALACE HAMMAMET MARHABA
2safar
ALL

4990000 تومان

600 یورو

4990000 تومان

1100 یورو

4990000 تومان

600 یورو

4990000 تومان

400 یورو

4990000 تومان

100 یورو

Hammamet Tunisie تاریخ حرکت : 28 اسفند 6 فروردین 97
نرخ اتاق دو تخته

4990000 تومان

600 یورو

نرخ اتاق یک تخته

4990000 تومان

1100 یورو

نرخ اتاق سه تخته

4990000 تومان

600 یورو

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4990000 تومان

400 یورو

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4990000 تومان

100 یورو

موقعیت مکانی
Hammamet Tunisie
توضیحات
تاریخ حرکت : 28 اسفند 6 فروردین 97

دیدگاه مسافران