فرداد پرواز

تور بلغارستان

Mahan Air

هتل
درجه هتل
خدمات
اتاق 2 تخته اتاق 1 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات

2720000 تومان

3500000 تومان

2290000 تومان

1490000 تومان

پنج شنبه و جمعه هر هفته

فردادپرواز
B.B

2920000 تومان

3370000 تومان

3370000 تومان

2229000 تومان

پنج شنبه و جمعه هر هفته

3470000 تومان

4470000 تومان

2770000 تومان

1499000 تومان

پنج شنبه و جمعه هر هفته

فردادپرواز
B.B

3590000 تومان

4490000 تومان

2770000 تومان

1499000 تومان

پنج شنبه و جمعه هر هفته

3680000 تومان

4980000 تومان

2680000 تومان

1499000 تومان

پنج شنبه و جمعه هر هفته

فردادپرواز
ALL

3690000 تومان

4770000 تومان

2690000 تومان

1599000 تومان

پنج شنبه و جمعه هر هفته

فردادپرواز
ALL

3790000 تومان

4890000 تومان

2990000 تومان

1599000 تومان

پنج شنبه و جمعه هر هفته

3920000 تومان

5170000 تومان

2990000 تومان

1599000 تومان

پنج شنبه و جمعه هر هفته

فردادپرواز
U.ALL

3890000 تومان

5240000 تومان

2990000 تومان

1599000 تومان

پنج شنبه و جمعه هر هفته

فردادپرواز
B.B

3990000 تومان

5600000 تومان

2990000 تومان

1699000 تومان

پنج شنبه و جمعه هر هفته

فردادپرواز
U.ALL

4570000 تومان

6290000 تومان

2990000 تومان

1699000 تومان

پنج شنبه و جمعه هر هفته

4490000 تومان

6290000 تومان

2990000 تومان

1699000 تومان

پنج شنبه و جمعه هر هفته

4890000 تومان

6790000 تومان

3410000 تومان

3410000 تومان

پنج شنبه و جمعه هر هفته

5140000 تومان

6990000 تومان

3495000 تومان

1799000 تومان

پنج شنبه و جمعه هر هفته

6040000 تومان

7385000 تومان

3950000 تومان

1799000 تومان

پنج شنبه و جمعه هر هفته

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2720000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3500000 تومان

کودک با تخت

2290000 تومان

کودک بدون تخت

1490000 تومان

توضیحات
پنج شنبه و جمعه هر هفته
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2920000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3370000 تومان

کودک با تخت

3370000 تومان

کودک بدون تخت

2229000 تومان

توضیحات
پنج شنبه و جمعه هر هفته
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3470000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4470000 تومان

کودک با تخت

2770000 تومان

کودک بدون تخت

1499000 تومان

توضیحات
پنج شنبه و جمعه هر هفته
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3590000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4490000 تومان

کودک با تخت

2770000 تومان

کودک بدون تخت

1499000 تومان

توضیحات
پنج شنبه و جمعه هر هفته
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3680000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4980000 تومان

کودک با تخت

2680000 تومان

کودک بدون تخت

1499000 تومان

توضیحات
پنج شنبه و جمعه هر هفته
درجه هتل درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

3690000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4770000 تومان

کودک با تخت

2690000 تومان

کودک بدون تخت

1599000 تومان

توضیحات
پنج شنبه و جمعه هر هفته
درجه هتل درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

3790000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4890000 تومان

کودک با تخت

2990000 تومان

کودک بدون تخت

1599000 تومان

توضیحات
پنج شنبه و جمعه هر هفته
درجه هتل درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

3920000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5170000 تومان

کودک با تخت

2990000 تومان

کودک بدون تخت

1599000 تومان

توضیحات
پنج شنبه و جمعه هر هفته
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

3890000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5240000 تومان

کودک با تخت

2990000 تومان

کودک بدون تخت

1599000 تومان

توضیحات
پنج شنبه و جمعه هر هفته
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3990000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5600000 تومان

کودک با تخت

2990000 تومان

کودک بدون تخت

1699000 تومان

توضیحات
پنج شنبه و جمعه هر هفته
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

4570000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6290000 تومان

کودک با تخت

2990000 تومان

کودک بدون تخت

1699000 تومان

توضیحات
پنج شنبه و جمعه هر هفته
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

4490000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6290000 تومان

کودک با تخت

2990000 تومان

کودک بدون تخت

1699000 تومان

توضیحات
پنج شنبه و جمعه هر هفته
درجه هتل درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

4890000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6790000 تومان

کودک با تخت

3410000 تومان

کودک بدون تخت

3410000 تومان

توضیحات
پنج شنبه و جمعه هر هفته
درجه هتل درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

5140000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6990000 تومان

کودک با تخت

3495000 تومان

کودک بدون تخت

1799000 تومان

توضیحات
پنج شنبه و جمعه هر هفته
درجه هتل درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

6040000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7385000 تومان

کودک با تخت

3950000 تومان

کودک بدون تخت

1799000 تومان

توضیحات
پنج شنبه و جمعه هر هفته
 • نام تور برنامه ریزی شده: تور بلغارستان,
  مدت اقامت:8 روزه,
  تاریخ اعتبار:08 شهریور ماه,
  خدمات:راهنما بین شهری,گشت شهری,ترانسفر فرودگاهی,
  محل اقامت:هتل,
  حمل و نقل:هواپیما,
  نوع پرواز:چارتر,
  کلاس پرواز:کلاس اقتصادی,
  نوع بلیط:بلیط رفت و برگشت,
  شروع قیمت ها از :23000000,
  کشور مقصد:بلغارستان,
  شهر مقصد:وارنا,
  خط هوایی:Mahan Air,
 • نکات ضروری:
  1.نرخ کودک زیر دو سال 520.000 تومان میباشد .
  2.در صورت ریجکت شدن ویزا هزینه ویزا شخص رد شده 300.000 تومان بزرگسال و کودک 6-12 سال از مبلغ تور کسر شده مابقی مبلغ عودت میشود.
  3.مسئولیت کنترل گذرنامه از بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر و اژانس ثبت نام کننده میباشد .
  4.در صورت درخواست صندلی بیزنس کلاس 500.000 تومان به مبالغ تور اضافه میکردد .