فرداد پرواز

تور بلغارستان

Mahan Air
هتل
درجه هتل
خدمات
اتاق 2 تخته اتاق 1 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
2720000 3500000 2290000 1490000 GOLDEN SANDS

پنج شنبه و جمعه هر هفته

پنج شنبه و جمعه هر هفته
2920000 3370000 3370000 2229000 Golden Sands

پنج شنبه و جمعه هر هفته

پنج شنبه و جمعه هر هفته
3470000 4470000 2770000 1499000 SANDS

پنج شنبه و جمعه هر هفته

پنج شنبه و جمعه هر هفته
3590000 4490000 2770000 1499000 SANDS

پنج شنبه و جمعه هر هفته

پنج شنبه و جمعه هر هفته
3680000 4980000 2680000 1499000 SANDS

پنج شنبه و جمعه هر هفته

پنج شنبه و جمعه هر هفته
3690000 4770000 2690000 1599000 SANDS

پنج شنبه و جمعه هر هفته

پنج شنبه و جمعه هر هفته
3790000 4890000 2990000 1599000 GOLDEN SANDS

پنج شنبه و جمعه هر هفته

پنج شنبه و جمعه هر هفته
3920000 5170000 2990000 1599000 GOLDEN SANDS

پنج شنبه و جمعه هر هفته

پنج شنبه و جمعه هر هفته
3890000 5240000 2990000 1599000 GOLDEN SANDS

پنج شنبه و جمعه هر هفته

پنج شنبه و جمعه هر هفته
3990000 5600000 2990000 1699000 Golden Sands

پنج شنبه و جمعه هر هفته

پنج شنبه و جمعه هر هفته
4570000 6290000 2990000 1699000 GOLDEN SANDS

پنج شنبه و جمعه هر هفته

پنج شنبه و جمعه هر هفته
4490000 6290000 2990000 1699000 GOLDEN SANDS

پنج شنبه و جمعه هر هفته

پنج شنبه و جمعه هر هفته
4890000 6790000 3410000 3410000 GOLDEN SANDS

پنج شنبه و جمعه هر هفته

پنج شنبه و جمعه هر هفته
5140000 6990000 3495000 1799000 GOLDEN SANDS

پنج شنبه و جمعه هر هفته

پنج شنبه و جمعه هر هفته
6040000 7385000 3950000 1799000 GOLDEN SANDS

پنج شنبه و جمعه هر هفته

پنج شنبه و جمعه هر هفته
نرخ اتاق 2 تخته
2720000
نرخ اتاق 1 تخته
3500000
کودک با تخت
2290000
کودک بدون تخت
1490000
توضیحات
پنج شنبه و جمعه هر هفته
نرخ اتاق 2 تخته
2920000
نرخ اتاق 1 تخته
3370000
کودک با تخت
3370000
کودک بدون تخت
2229000
توضیحات
پنج شنبه و جمعه هر هفته
نرخ اتاق 2 تخته
3470000
نرخ اتاق 1 تخته
4470000
کودک با تخت
2770000
کودک بدون تخت
1499000
توضیحات
پنج شنبه و جمعه هر هفته
نرخ اتاق 2 تخته
3590000
نرخ اتاق 1 تخته
4490000
کودک با تخت
2770000
کودک بدون تخت
1499000
توضیحات
پنج شنبه و جمعه هر هفته
نرخ اتاق 2 تخته
3680000
نرخ اتاق 1 تخته
4980000
کودک با تخت
2680000
کودک بدون تخت
1499000
توضیحات
پنج شنبه و جمعه هر هفته
نرخ اتاق 2 تخته
3690000
نرخ اتاق 1 تخته
4770000
کودک با تخت
2690000
کودک بدون تخت
1599000
توضیحات
پنج شنبه و جمعه هر هفته
نرخ اتاق 2 تخته
3790000
نرخ اتاق 1 تخته
4890000
کودک با تخت
2990000
کودک بدون تخت
1599000
توضیحات
پنج شنبه و جمعه هر هفته
نرخ اتاق 2 تخته
3920000
نرخ اتاق 1 تخته
5170000
کودک با تخت
2990000
کودک بدون تخت
1599000
توضیحات
پنج شنبه و جمعه هر هفته
نرخ اتاق 2 تخته
3890000
نرخ اتاق 1 تخته
5240000
کودک با تخت
2990000
کودک بدون تخت
1599000
توضیحات
پنج شنبه و جمعه هر هفته
نرخ اتاق 2 تخته
3990000
نرخ اتاق 1 تخته
5600000
کودک با تخت
2990000
کودک بدون تخت
1699000
توضیحات
پنج شنبه و جمعه هر هفته
نرخ اتاق 2 تخته
4570000
نرخ اتاق 1 تخته
6290000
کودک با تخت
2990000
کودک بدون تخت
1699000
توضیحات
پنج شنبه و جمعه هر هفته
نرخ اتاق 2 تخته
4490000
نرخ اتاق 1 تخته
6290000
کودک با تخت
2990000
کودک بدون تخت
1699000
توضیحات
پنج شنبه و جمعه هر هفته
نرخ اتاق 2 تخته
4890000
نرخ اتاق 1 تخته
6790000
کودک با تخت
3410000
کودک بدون تخت
3410000
توضیحات
پنج شنبه و جمعه هر هفته
نرخ اتاق 2 تخته
5140000
نرخ اتاق 1 تخته
6990000
کودک با تخت
3495000
کودک بدون تخت
1799000
توضیحات
پنج شنبه و جمعه هر هفته
نرخ اتاق 2 تخته
6040000
نرخ اتاق 1 تخته
7385000
کودک با تخت
3950000
کودک بدون تخت
1799000
توضیحات
پنج شنبه و جمعه هر هفته
 • نام تور برنامه ریزی شده: تور بلغارستان,
  مدت اقامت:8 روزه,
  تاریخ اعتبار:08 شهریور ماه,
  خدمات:راهنما بین شهری,گشت شهری,ترانسفر فرودگاهی,
  محل اقامت:هتل,
  حمل و نقل:هواپیما,
  نوع پرواز:چارتر,
  کلاس پرواز:کلاس اقتصادی,
  نوع بلیط:بلیط رفت و برگشت,
  شروع قیمت ها از :23000000,
  کشور مقصد:بلغارستان,
  شهر مقصد:وارنا,
  خط هوایی:Mahan Air,
 • نکات ضروری:
  1.نرخ کودک زیر دو سال 520.000 تومان میباشد .
  2.در صورت ریجکت شدن ویزا هزینه ویزا شخص رد شده 300.000 تومان بزرگسال و کودک 6-12 سال از مبلغ تور کسر شده مابقی مبلغ عودت میشود.
  3.مسئولیت کنترل گذرنامه از بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر و اژانس ثبت نام کننده میباشد .
  4.در صورت درخواست صندلی بیزنس کلاس 500.000 تومان به مبالغ تور اضافه میکردد .