فرداد پرواز

تور بلغارستان

Mahan Air
هتل
درجه هتل
خدمات
اتاق 2 تخته اتاق 1 تخته اتاق 3 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
2720000 تومان 3500000 تومان 2290000 تومان 1490000 تومان

پنج شنبه و جمعه هر هفته

فردادپرواز
B.B
2920000 تومان 3370000 تومان 3370000 تومان 2229000 تومان

پنج شنبه و جمعه هر هفته

3470000 تومان 4470000 تومان 2770000 تومان 1499000 تومان

پنج شنبه و جمعه هر هفته

فردادپرواز
B.B
3590000 تومان 4490000 تومان 2770000 تومان 1499000 تومان

پنج شنبه و جمعه هر هفته

3680000 تومان 4980000 تومان 2680000 تومان 1499000 تومان

پنج شنبه و جمعه هر هفته

فردادپرواز
ALL
3690000 تومان 4770000 تومان 2690000 تومان 1599000 تومان

پنج شنبه و جمعه هر هفته

فردادپرواز
ALL
3790000 تومان 4890000 تومان 2990000 تومان 1599000 تومان

پنج شنبه و جمعه هر هفته

3920000 تومان 5170000 تومان 2990000 تومان 1599000 تومان

پنج شنبه و جمعه هر هفته

فردادپرواز
U.ALL
3890000 تومان 5240000 تومان 2990000 تومان 1599000 تومان

پنج شنبه و جمعه هر هفته

فردادپرواز
B.B
3990000 تومان 5600000 تومان 2990000 تومان 1699000 تومان

پنج شنبه و جمعه هر هفته

فردادپرواز
U.ALL
4570000 تومان 6290000 تومان 2990000 تومان 1699000 تومان

پنج شنبه و جمعه هر هفته

4490000 تومان 6290000 تومان 2990000 تومان 1699000 تومان

پنج شنبه و جمعه هر هفته

4890000 تومان 6790000 تومان 3410000 تومان 3410000 تومان

پنج شنبه و جمعه هر هفته

5140000 تومان 6990000 تومان 3495000 تومان 1799000 تومان

پنج شنبه و جمعه هر هفته

6040000 تومان 7385000 تومان 3950000 تومان 1799000 تومان

پنج شنبه و جمعه هر هفته

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2720000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
3500000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
2290000 تومان
کودک بدون تخت
1490000 تومان
توضیحات
پنج شنبه و جمعه هر هفته
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2920000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
3370000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
3370000 تومان
کودک بدون تخت
2229000 تومان
توضیحات
پنج شنبه و جمعه هر هفته
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3470000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
4470000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
2770000 تومان
کودک بدون تخت
1499000 تومان
توضیحات
پنج شنبه و جمعه هر هفته
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3590000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
4490000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
2770000 تومان
کودک بدون تخت
1499000 تومان
توضیحات
پنج شنبه و جمعه هر هفته
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3680000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
4980000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
2680000 تومان
کودک بدون تخت
1499000 تومان
توضیحات
پنج شنبه و جمعه هر هفته
درجه هتل درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3690000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
4770000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
2690000 تومان
کودک بدون تخت
1599000 تومان
توضیحات
پنج شنبه و جمعه هر هفته
درجه هتل درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3790000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
4890000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
2990000 تومان
کودک بدون تخت
1599000 تومان
توضیحات
پنج شنبه و جمعه هر هفته
درجه هتل درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3920000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5170000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
2990000 تومان
کودک بدون تخت
1599000 تومان
توضیحات
پنج شنبه و جمعه هر هفته
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3890000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5240000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
2990000 تومان
کودک بدون تخت
1599000 تومان
توضیحات
پنج شنبه و جمعه هر هفته
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3990000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5600000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
2990000 تومان
کودک بدون تخت
1699000 تومان
توضیحات
پنج شنبه و جمعه هر هفته
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4570000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6290000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
2990000 تومان
کودک بدون تخت
1699000 تومان
توضیحات
پنج شنبه و جمعه هر هفته
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4490000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6290000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
2990000 تومان
کودک بدون تخت
1699000 تومان
توضیحات
پنج شنبه و جمعه هر هفته
درجه هتل درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4890000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6790000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
3410000 تومان
کودک بدون تخت
3410000 تومان
توضیحات
پنج شنبه و جمعه هر هفته
درجه هتل درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
5140000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6990000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
3495000 تومان
کودک بدون تخت
1799000 تومان
توضیحات
پنج شنبه و جمعه هر هفته
درجه هتل درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
6040000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
7385000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
3950000 تومان
کودک بدون تخت
1799000 تومان
توضیحات
پنج شنبه و جمعه هر هفته
 • نام تور برنامه ریزی شده: تور بلغارستان,
  مدت اقامت:8 روزه,
  تاریخ اعتبار:08 شهریور ماه,
  خدمات:راهنما بین شهری,گشت شهری,ترانسفر فرودگاهی,
  محل اقامت:هتل,
  حمل و نقل:هواپیما,
  نوع پرواز:چارتر,
  کلاس پرواز:کلاس اقتصادی,
  نوع بلیط:بلیط رفت و برگشت,
  شروع قیمت ها از :23000000,
  کشور مقصد:بلغارستان,
  شهر مقصد:وارنا,
  خط هوایی:Mahan Air,
 • نکات ضروری:
  1.نرخ کودک زیر دو سال 520.000 تومان میباشد .
  2.در صورت ریجکت شدن ویزا هزینه ویزا شخص رد شده 300.000 تومان بزرگسال و کودک 6-12 سال از مبلغ تور کسر شده مابقی مبلغ عودت میشود.
  3.مسئولیت کنترل گذرنامه از بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر و اژانس ثبت نام کننده میباشد .
  4.در صورت درخواست صندلی بیزنس کلاس 500.000 تومان به مبالغ تور اضافه میکردد .