تــور اسپانیــا

Turkish Airlines

تــور اسپانیــا

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
4 STAR
2safar
B.B
4 STAR
2safar
B.B

3990000 تومان

1590 یورو

3990000 تومان

1090 یورو

3990000 تومان

1090 یورو

3490000 تومان

890 یورو

3490000 تومان

490 یورو

4 شب بارسلون - 3 شب مادرید
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

3990000 تومان

1590 یورو

نرخ اتاق یک تخته

3990000 تومان

1090 یورو

نرخ اتاق سه تخته

3990000 تومان

1090 یورو

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3490000 تومان

890 یورو

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3490000 تومان

490 یورو

موقعیت مکانی
توضیحات
4 شب بارسلون - 3 شب مادرید

دیدگاه مسافران