فرداد پرواز

تور اسپانیا (بارسلون - مادرید)

Turkish Airlines
هتل
درجه هتل
خدمات
اتاق 2 تخته اتاق 1 تخته اتاق 3 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
فردادپرواز
B.B
فردادپرواز
B.B
3990000 تومان 1590 یورو 3990000 تومان 1090 یورو 3990000 تومان 1090 یورو 3490000 تومان 890 یورو 3490000 تومان 490 یورو 4 شب بارسلون + 3 شب مادرید

STD ROOM

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3990000 تومان 1590 یورو
نرخ اتاق 1 تخته
3990000 تومان 1090 یورو
نرخ اتاق 3 تخته
3990000 تومان 1090 یورو
کودک با تخت
3490000 تومان 890 یورو
کودک بدون تخت
3490000 تومان 490 یورو
توضیحات
STD ROOM