لیست تور کلمبو - کندی - بنتوتا

,2شب کلمبو+ 2شب کندی+ 3شب بنتوتا
شروع قیمت :,13500000تومان
ایرلاین :Oman Air