لیست تور هانوی - هالونگ - هوشی مین

,3شب هانوی + 1شب هالونگ + 3شب هوشی مین
شروع قیمت :,18200000تومان
ایرلاین :Emirates Airlines