فرداد پرواز

تور فیلیپین | مانیلا + پالاوان

Emirates Airlines
هتل
درجه هتل
خدمات
اتاق 2 تخته اتاق 1 تخته اتاق 3 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
16600000 تومان 21500000 تومان 16600000 تومان 14900000 تومان 13500000 تومان مانیلا + پالاوان

DELUX-SUPERIOR

19800000 تومان 22900000 تومان 19800000 تومان 15900000 تومان 14500000 تومان مانیلا + پالاوان

DELUX-SUPERIOR

19900000 تومان 26900000 تومان 19900000 تومان 16900000 تومان 15500000 تومان مانیلا + پالاوان

DELUX-SUPERIOR DELUXE

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
16600000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
21500000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
16600000 تومان
کودک با تخت
14900000 تومان
کودک بدون تخت
13500000 تومان
توضیحات
DELUX-SUPERIOR
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
19800000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
22900000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
19800000 تومان
کودک با تخت
15900000 تومان
کودک بدون تخت
14500000 تومان
توضیحات
DELUX-SUPERIOR
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
19900000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
26900000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
19900000 تومان
کودک با تخت
16900000 تومان
کودک بدون تخت
15500000 تومان
توضیحات
DELUX-SUPERIOR DELUXE