فرداد پرواز

تور سریلانکا | بنتوتا (نوروز 98)

Oman Air
هتل
درجه هتل
خدمات
اتاق 2 تخته اتاق 1 تخته اتاق 3 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
13900000 تومان 17500000 تومان 13900000 تومان 11900000 تومان 9900000 تومان بنتوتا

STD Room

14900000 تومان 18900000 تومان 14900000 تومان 11500000 تومان 9990000 تومان بنتوتا

STD Room

1590000 تومان 18900000 تومان 1590000 تومان 12900000 تومان 10900000 تومان بنتوتا

STD Room

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
13900000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
17500000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
13900000 تومان
کودک با تخت
11900000 تومان
کودک بدون تخت
9900000 تومان
توضیحات
STD Room
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
14900000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
18900000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
14900000 تومان
کودک با تخت
11500000 تومان
کودک بدون تخت
9990000 تومان
توضیحات
STD Room
درجه هتل درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
1590000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
18900000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
1590000 تومان
کودک با تخت
12900000 تومان
کودک بدون تخت
10900000 تومان
توضیحات
STD Room