فرداد پرواز

تور آلانیا

هتل
درجه هتل
خدمات
اتاق 2 تخته اتاق 1 تخته اتاق 3 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
29600000 تومان 36600000 تومان 29600000 تومان 22600000 تومان 15900000 تومان

6 شب اقامت نرخ کودک زیر 2 سال 160000 تومان می باشد.

30600000 تومان 37600000 تومان 30600000 تومان 22100000 تومان 15900000 تومان

6 شب اقامت-اتاق رو به دریا نرخ کودک زیر 2 سال 160000 تومان می باشد.

45600000 تومان 54600000 تومان 45600000 تومان 33600000 تومان 21600000 تومان

10شب اقامت نرخ کودک زیر 2 سال 160000 تومان می باشد.

47600000 تومان 56600000 تومان 47600000 تومان 34100000 تومان 21600000 تومان

10 شب اقامت - اتاق رو به دریا نرخ کودک زیر 2 سال 160000 تومان می باشد.

درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
29600000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
36600000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
29600000 تومان
کودک با تخت
22600000 تومان
کودک بدون تخت
15900000 تومان
توضیحات
6 شب اقامت نرخ کودک زیر 2 سال 160000 تومان می باشد.
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
30600000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
37600000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
30600000 تومان
کودک با تخت
22100000 تومان
کودک بدون تخت
15900000 تومان
توضیحات
6 شب اقامت-اتاق رو به دریا نرخ کودک زیر 2 سال 160000 تومان می باشد.
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
45600000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
54600000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
45600000 تومان
کودک با تخت
33600000 تومان
کودک بدون تخت
21600000 تومان
توضیحات
10شب اقامت نرخ کودک زیر 2 سال 160000 تومان می باشد.
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
47600000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
56600000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
47600000 تومان
کودک با تخت
34100000 تومان
کودک بدون تخت
21600000 تومان
توضیحات
10 شب اقامت - اتاق رو به دریا نرخ کودک زیر 2 سال 160000 تومان می باشد.
 • نام تور برنامه ریزی شده:تور آلانیا ,
  مدت اقامت:6 شب - 10 شب,
  تاریخ اعتبار:نوروز 94,
  شروع قیمت ها از :29600000ریال,
  کشور مقصد:ترکیه,
  شهر مقصد:آلانیا,
 • در حال حاضر اطلاعاتی موجود نیست.