گردشگری کنترل نشده، تهدیدی جدید برای میراث جهانی یونسکو در بالکان

فرداد پرواز

13 اردیبهشت 1396


میراث جهانی در بالکان، به دلیل وجود گردشگرانی که به محیط پیرامون خسارات وارد می کنند، با خطر از دست دادن جایگاه ثبت جهانی خود مواجه شده اند.

«امیرحسین نوری حسامی» کارشناس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در حوزه کشور بلغارستان، در یادداشتی به خطرات جدیدی که میراث جهانی یونسکو را در کرواسی، مقدونیه و مونته نگرو در معرض خسارات بی سابقه قرار داده، اشاره کرده و آن را ناشی از «گردشگری کنترل نشده در این منطقه» دانسته است. متن این یادداشت در زیر از نظر مخاطبان می گذرد:

میراث جهانی یونسکو در کرواسی، مقدونیه و مونته نگرو در معرض خسارات بی سابقه و جدیدی از سوی انبوهی از گردشگری کنترل نشده هستند که این امر باعث شده تا جایگاه و موقعیت میراث های ثبت شده این کشورها زیر سوال برود.

این طور به نظر می رسد که در کنار آلودگی های زیست محیطی که پیرامون این میراث ها را احاطه کرده است، تعداد کنترل نشده گردشگران نیز در آینده ای نزدیک برخی از این میراث ها را به طور کامل تخریب خواهد کرد. نهایتا این امر ممکن است منجر به این شود که جایگاه افتخاری که نصیب کشورها شده نیز از آنها سلب شود.

شهر ساحلی دوبروونیک که لرد جورج بیران شاعر معروف انگلیسی از آن به عنوان «مروارید آدریاتیک» در کرواسی یاد کرده است، دریاچه های پارک ملی پلیتویسه در مرکز کرواسی، شهر ساحلی و باستانی کوتور در مونته نگرو و مقدونیه واقع در تاریخی ترین ناحیه این کشور، شهر ساحلی اوهرید ،در کنار دریاچه نزدیک آن از جمله میراث های ثبت شده جهانی هستند که در غرب حوزه بالکان در بیشترین معرض خطر قرار دارند.


http://www.donyayesafar.com