فرداد پرواز

تور سریلانکا | کلمبو + کندی + بنتوتا (نوروز 98)

Oman Air
هتل
درجه هتل
خدمات
اتاق 2 تخته اتاق 1 تخته اتاق 3 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
15900000 تومان 18900000 تومان 15900000 تومان 12200000 تومان 9950000 تومان کلمبو + کندی + بنتوتا

STD Room

15900000 تومان 209000000 تومان 15900000 تومان 13100000 تومان 10500000 تومان کلمبو + کندی + بنتوتا

STD Room

17500000 تومان 22200000 تومان 17500000 تومان 14250000 تومان 10500000 تومان کلمبو + کندی + بنتوتا

STD Room

17900000 تومان 23200000 تومان 17900000 تومان 13500000 تومان 10500000 تومان کلمبو + کندی + بنتوتا

STD Room

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
15900000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
18900000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
15900000 تومان
کودک با تخت
12200000 تومان
کودک بدون تخت
9950000 تومان
توضیحات
STD Room
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
15900000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
209000000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
15900000 تومان
کودک با تخت
13100000 تومان
کودک بدون تخت
10500000 تومان
توضیحات
STD Room
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
17500000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
22200000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
17500000 تومان
کودک با تخت
14250000 تومان
کودک بدون تخت
10500000 تومان
توضیحات
STD Room
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
17900000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
23200000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
17900000 تومان
کودک با تخت
13500000 تومان
کودک بدون تخت
10500000 تومان
توضیحات
STD Room