رستوران ایتادرمالدیو

فرداد پرواز

پذیرایی لوکس درعمق آب:

رستوران ایتا به معنی"صدف مروارید "میباشد. این رستوران که در آغوش دریا قرار دارد.محیطی آرام ورماتیکی را برای زوج های جوان فراهم کرده.

یکی از امکانات هیجان انگیز این رستوران که مخاطبان زیادی را به خودجلب کرده چشم اندازباورنکردنی آن است.

ایتا در عمق 4 متری دریادر مالدیو ساخته شده و گنجایش "14"مهمان را دارد.

این رستوران ازطریق راهی چوبی مهمانانش رابه اتاقک رستوران هدایت میکندکه در پشت درب ازپله های مارپیچی میتوان به عمق 4 متری زیر آب رفت ووارد دنیای جدیدی شد.

به صورت کاملا باورنکرنی دورتا دورتان پوشیده ازماهی های رنگارنگ.مرجان ها.عروس دریایی آبسنگ ها و صخره های زیبای زیر آب ودر کنار دیواره ها و سقف فیروزه ای این رستوران قابل مشاهده است.