تمرین امروز تیم ملی در ترکیه

فرداد پرواز

در تمرین امروز تیم ملی در ترکیه، ملی پوشان با پیراهن های سه خط سفیدرنگ به تمرین پرداختند. پیراهن هایی که با توجه به سادگی آن احتمالا پیراهن اول تیم ملی در جام جهانی خواهد بود