تمایل موسسه باستان‌شناسی آلمان برای کاوش در استان گردشگری فارس

فرداد پرواز

1تیرماه


«رئیس موسسه باستان شناسی آلمان اعلام کرد: در اسرع وقت پیشنهادات و برنامه‌های مطالعاتی - مرمتی خود را در قالب یک طرح جامع اجرایی با محوریت آثار دوران ساسانی به استان فارس ارسال می‌کند تا فصل جدیدی در کاوش‌های باستان‌شناسی بین هیات ایرانی و آلمانی رقم زده شود.»

به نقل از روابط عمومی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری فارس، مصیب امیری - مدیرکل میراث فرهنگی استان فارس - در جلسه‌ای با حضور تومالسکی، رییس موسسه باستان‌شناسی آلمان در ایران، به بررسی وضعیت بناهای تاریخی- ساسانی استان فارس پرداخت.

او با عنوان کردن موضوع پرونده ثبت جهانی محور ساسانی گفت: استان فارس بیشترین آثار از دوران ساسانی را در کشور دارد که از شاخص‌ترین‌های آن می‌توان به شهر تاریخی-فرهنگی بیشاپور، کاخ ساسانی سروستان، شهر گور، قلعه دختر، آتشکده، سر مشهد و نوبندگان اشاره کرد.

وی در ادامه شهر طبیعی-تاریخی بیشاپور و فیروزآباد را با توجه به وسعت و موقعیت دارای بیشترین ظرفیت در جهت اقدامات باستان شناسی برشمرد و افزود: با توجه به مطرح بودن ثبت جهانی محور ساسانی در سال ۲۰۱۷ یونسکو، این اداره کل برنامه نصب تابلوهای معرفی آثار این محور به زبان‌های فارسی و انگلیسی، راه‌اندازی فروشگاه‌های صنایع دستی، راه اندازی مجموعه‌های گردشگری را برای حضور و بهره‌مندی مناسب گردشگران داخلی و خارجی در دستور کار خود دنبال می‌کند.

مدیر کل میراث فرهنگی فارس با بیان اقدامات انجام شده در مجموعه بیشاپور؛ مشخص کردن راه دسترسی، مرمت بناها، تجهیز موزه بیشاپور، راه‌اندازی فروشگاه و سالن نمایش، این سایت را از نظر شهر معماری و شهرسازی جزو یکی از نمونه‌های شاخص دنیا دانست.

امیری به سابقه همکاری گروه آلمانی‌ها به سرپرستی پروفسور «هوف» در خصوص مرمت و استحکام بخشی قلعه دختر و آتشکده اشاره و افزود: پروفسور هوف در ۳ سال پیش به عنوان مشاور پروژه ثبت جهانی محور ساسانی به اتفاق معاونت میراث فرهنگی کشور و تیم ثبت پژوهشکده باستان‌شناسی سازمان، به استان فارس سفر و پیشنهادات خود را در خصوص برنامه های مطالعاتی این پرونده جهانی با توجه به شناخت کامل از این محور ارائه کرد.

تومالسکی، رییس موسسه باستان شناسی آلمان در ایران نیز در سخنانی فارس گفت: می‌توان با همکاری‌های مشترک باستان شناسی در جهت معرفی هر چه بهتر و بیشتر آثار ساسانی استان فارس در دنیا کارهای موثری انجام داد.

وی ضمن اعلام آمادگی در زمینه همکاری‌های باستان شناسی در دوران ماقبل تاریخ و زمان نوسنگی بیان کرد: موسسه باستان شناسی آلمان در ایران، در اسرع وقت پیشنهادات و برنامه‌های مطالعاتی ، مرمتی خود را در قالب یک طرح جامع اجرایی با محوریت آثار دوران ساسانی به استان فارس ارسال می‌کند که پس از بررسی‌های کارشناسی و هماهنگی با پژوهشکده باستان شناسی سازمان میراث فرهنگی کشور فصل جدیدی در کاوش‌های باستان‌شناسی بین هیات ایرانی و آلمانی رقم زده شود.

براساس این گزارش؛ تومالسکی درسفر ۲ روزه خود به استان فارس، با بازدید از آثار ساسانی استان، از بنای جهانی پاسارگاد نیز دیدن و با کلودیو رییس تیم هیات باستانشناسی ایتالیا در پاسارگاد نیز گفتگو کرد.


www.isna.ir