تمامی پروازهای هواپیمای بوئینگ ۷۳۷ تعلیق شده است

فرداد پرواز

آژانس امنیت هوانوردی اروپا: تمامی پروازهای هواپیمای بوئینگ ۷۳۷ تعلیق شده است


22 اسفند 97


آژانس امنیت هوانوردی اروپا به علت اتفاقات گذشته و سقوط هواپیماهای بوئینگ طی یک اعلامیه تمامی پروازهای هواپیمای بوئینگ ۷۳۷ را تعلیق شده اعلام کرده است .