تلفن :
41906
فکس :
88206004
پست الکترونیکی :
info@fardadtour.com
نشانی :
خیابان گاندی-روبروی خیابان نهم-ساختمان گاندی - پلاک 52 -طبقه سوم -واحد 62