تلاش برای سوق گردشگران نوروزی به استان های کمتر برخوردار

فرداد پرواز

17 فروردین 1396


همه تلاش ها در کشور بر این است که گردشگران در نوروز به سمت استان های کمتر برخوردار سوق داده شوند.

فریدون الهیاری در گفت و گو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: ورود گردشگر نوروزی در سال جدید به اصفهان نسبت به سال گذشته از رشد 20 درصدی برخوردار بوده است این آمار یکی از دقیق ترین آمارهایی که است که در کل کشور ارائه می شود و تنها بخشی از گردشگر ورودی به اصفهان را در نظر می گیرد که در مکان های ثبت شده ستاد تسهیلات سفر اقامت می کنند ،تعدادی نیز قطعا در خارج از این مکان های ثبت شده به اصفهان سفر کرده اند.

وی با اشاره به اینکه در نوروز سال جاری دو میلیون و 800 هزار نفر- شب، اقامت در اصفهان انجام شده است، ادامه داد: برنامه ریزی در بحث گردشگری که هم مطلوب اصفهان و هم مطلوب گردشگری کشور است مبنی بر این بوده که سفرها در طول سال توزیع شود و این اتفاق بسیار مهمی است.

الهیاری با بیان اینکه در واقع پیک سفر نوروزی موجب می شود که یک مدیریت بحران ،در شهرهای گردشگری ایجاد شود، اظهار کرد: شهری مثل اصفهان که 20 هزار تخت برای اقامت دارد در نوروز با حدود 330 هزار نفر شب اقامت رو به رو می شود که این یک بحران اقامتی است و باید مدیریت شود، بنابراین از اسکان سراهای دیگر نیز کمک گرفته می شود.

وی با اشاره به اینکه گردشگری نوروزی در شهری مثل اصفهان هر ساله رشد خواهد داشت، گفت: همه تلاش در کشور بر این است که گردشگران در نوروز به سمت استان های کمتر برخوردار سوق داده شوند، در اصفهان نیز تلاش شده که مقاصد جدید گردشگری معرفی شود، البته توفیق چندانی در این زمینه کسب نشده، اما 155 اقامتگاه بوم گردی وارد چرخه گردشگری شده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان تاکید کرد: برنامه ریزی گردشگری در اصفهان به این شکل ادامه خواهد داشت که مناطق روستایی و کمتر توسعه یافته و اقامتگاه های بوم گردی مورد توجه جدی قرار خواهند گرفت.


http://www.donyayesafar.com