تلاش ترکیه برای توسعه گردشگری سلامت

فرداد پرواز

02 آبان 1396


دولت ترکیه شروع به ایجاد نقشه راهی برای فعال کردن بخش توریسم حرارتی، مبتنی بر منابع طبیعی آب های گرم و سرد، کرده است تا نقشی راهبردی در این بخش، در منطقه ایفا کند.

در کنار افزایش شمار کمپ های بیمارستان های شهری و مراکز سلامتی که در خدمت بیماران خارجی ترکیه هستند، دولت ترکیه در تلاش است تا توریسم حرارتی، را نیز گسترش دهد و از چشمه های طبیعی آب های معدنی گرم و سرد این کشور بهره بگیرد.

به گزارش مهر به نقل از دیلی آکشام، شمار بیماران خارجی که خدمات سلامت عمومی را در مراکزعمومی، شخصی و بیمارستان های دانشگاهی دریافت می کنند، سال پیش۳۵۹ هزار نفر بود و در نیمه اول امسال به ۱۸۳ هزار نفر رسید.

این در حالی است که ترکیه، قصد دارد تا سال ۲۰۲۳ به دومین جایگاه جهانی از نظر توریسم سلامت برسد.

در تلاش برای دست یافتن به ابزاری در بخش توریسم سلامت، ترکیه در هدف دارد تا به ۱.۵میلیون توریست در بخش سلامت و یک میلیون توریست در بخش توریسم حرارتی سرویس دهد. این کشور اکنون در مکان هفتم جهانی از نظر ظرفیت های گرمایی زمین است.

یکی از اقداماتی که در این زمینه انجام شده ایجاد همکاری با ترکیش ایرلاینز است. در حالی که خطوط هوایی ترکیه توزیع بروشورهایی درباره توریسم سلامت ترکیه و توریسم حرارتی را در میان مسافران خطوط هوایی خود توزیع می کنند، از این طریق به ترویج و مشاوره فرهنگی در بیش از ۴۰ کشور می پردازند.

ترکیه قصد دارد تا یکی از دو کشور اصلی جهان در زمینه توریسم، سلامت شود و به مرکزی برای سلامتی در اروپا، خاورمیانه، آفریقا، آسیایی مرکزی و روسیه در چشم انداز ۲۰۲۳ برسد.


tnews.ir