تقاضای گردشگری خارج از کشور از سالهای گذشته از بازارهای سنتی و بازارهای نوظهور قوی است

11 اردیبهشت 1397

تقریبا تمام بازارهای منبع، هزینه های گردشگری بیشتر در سال 2017 را نشان میدهند، که نشان دهنده تقاضای زیاد گردشگری بین المللی در سراسر جهان است.طبق گزارش سازمان جهانی گردشگری جهانی (UNWTO)، هر دو اقتصادهای نوظهور و پیشرفته، رشد اقتصادی را به دنبال داشتند که توسط ایالات متحده هدایت شده بود که 12 میلیارد دلار بیشتر در سفر به خارج از کشور هزینه کرده است.چین بیش از 8 میلیارد دلار آمریکا را صرف ساختن رهبری خود به عنوان بزرگترین سرمایه گذار در جهان کرده است.فدراسیون روسیه 7 میلیارد دلار دیگر و برزیل 5 میلیارد دلار دیگر هزینه کرده است، که هر دو از هزینه های ضعیف در سال های گذشته افزایش می یابد.هزینه های گردشگری شدید نشان دهنده افزایش ارتباطات، افزایش روادید و رشد اقتصادی جهانی است.

http://www.breakingtravelnews.com