تغییر مکرر مدیریت در حوزه میراث و گردشگری چقدر قابل توجیه است؟

فرداد پرواز

24 مرداد 13996


گویا تغییر مدیریت در حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری پایانی ندارد.عمر ریاست در این سازمان در دولت تدبیر و امید، به طور متوسط به یک سال رسیده است.

همزمان با انتصاب های تازه در سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، داود بحیرایی از کارشناسان حوزه میراث و گردشگری در یادداشتی به الزامات تحقق اهداف گردشگری در برنامه ششم توسعه پرداخته است.

متن یادداشت بحیرایی به شرح زیر است؛

گویا تغییر مدیریت در حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری پایانی ندارد با توجه به اینکه سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری در چند مجمع جهانی عضویت دارد و این گونه تغییرات و عدم ثبات مدیریت،بزرگ ترین آفت و لطمه های جبران ناپذیری به اعتبار جهانی و بدنه فعالان این حوزه وارد می سازد و این مهم،باعث عدم جذب سرمایه های لازم از یک سو و عدم جذب نیروی باتجربه و موثر،از سوی دیگر می شود.

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری چند وقتی است که در یک آرامش نسبی به سر می برد و حمایت بخش ها و تشکل های مختلف خصوصی در این شرایط،حاکی از این موضوع است.

جمعیت خانواده بزرگ میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و حوزه های مرتبط با این صنعت،امروزه از مرز یک میلیون نفر گذشته و پیش بینی می شود که در انتهای برنامه ششم ،چشم انداز به مرز دو میلیون نفر خواهد رسید.

امروزه حجم تراکنش مالی در این صنعت در داخل کشور بالغ بر 100 هزار میلیارد تومان می باشد و با توجه به امکان جذب سرمایه در بخش های مختلف و توسعه این صنعت در کشور می تواند به ارقام بالاتری در سال های آتی دست یافت.


http://www.donyayesafar.com