تغییرات در امنیت هواپیمایی بریتانیا

فرداد پرواز

03 دی 1396


لندن - گوشی های بزرگ، لپ تاپ ها و تبلت ها در حال حاضر در کابین در اکثر پروازهای به بریتانیا از ترکیه و تونس اجازه داده شده است.محدودیت حمل تلفن های بزرگ، لپ تاپ ها و تبلت ها در کابین بر روی تمام پروازهای محدود شده بریتانیا از فرودگاه های زیر لغو شده است:مسافران در پروازهای که در آن محدودیت ها لغو شده است، اکنون قادر خواهند بود تا تلفن های بزرگ، لپ تاپ ها، تبلت ها و لوازم جانبی را به داخل کابین خود ببرند. محدودیت های کیف دستی عادی ادامه خواهد داد.محدودیت هایی نیز در تعدادی از هواپیماهای شخصی که از سایر فرودگاه ها فعالیت می کنند، لغو شده است. اکثریت قریب به اتفاق از حامل های هوایی که از فرودگاه های ترکیه خارج می شوند، دیگر تحت این محدودیت نیستند. با این حال، مسافران باید از خطوط هوایی خود برای مشاوره در مورد اینکه آیا پرواز آنها تحت تأثیر قرار می گیرد، تماس بگیرید.


www.traveldailynews.com