تغییرات آب و هوایی، تغییر گردشگری دریاچه تاهو

فرداد پرواز

27 آذر 1396


اسکی و قمار سالهاست گردشگری زمستانی در ساحل جنوبی دریاچه تاهو را تحت تاثیر قرار داده اما کارشناسان مسافرت می گویند که این تغییر می کند. کارشناسان بازاریابی گردشگری می گویند مسافران به دامنه ها و اسلات ها آسیب می رسانند و تغییرات آب و هوایی باعث برف می شود.

کارل ریبودو، رئیس شرکت بازاریابی گردشگری SMG Consulting، گفت: "بازی و اسکی این مقصد را به مقصدی برای اقامت طولانی تبدیل کرده اند."اما در هر یک از این مناطق، اثرات منفی نیز وجود دارد. در بخش اسکی، از لحاظ رشد روزانه اسکی باز، بازار ما نسبتا مسطح بوده است، اما تغییرات جمعیتی و مسائل اقلیمی دشواری هایی ایجاد میکند.Ribaudo توافق کرد و اشاره کرد که اسکی در حال تبدیل شدن به یکی از امکانات رفاهی است که تحت چتر تفریحی ساحل جنوبی قرار می گیرد.


http://www.nhregister.com/