چگونه می توان از تعطیلات بین المللی بدون استرس با خانواده اطمینان حاصل کرد

فرداد پرواز

03 دی 1396


صدها نقل قول در مورد انگیزه های سفر وجود دارد یا این که چقدر مهم است. خبر خوب این است که بسیاری از شرکت ها مایل به کمک به خانواده ها، به ویژه کسانی که با کودکان خردسال هستند، سفر می کنند. به عنوان مثال، هواپیمایی آمریکایی برای بچه هایی به نام Junior Aviator Logbook نامزد کرده است. British Airways نسخه ای نیز دارد. به طور معمول، شما به دفترچه ی پرواز نامه ی خود را در اختیار یک اسکله می گذارید و بقیه کارکنان پرواز را پر می کنند. این فیلدها دارای شماره پرواز، مسیریابی، و نوع هواپیما هستند، اما در پایان نیز برای یک پیام شخصی از کاپیتان، یک فیلد وجود دارد. این سوغات علاوه بر فوق العاده برای ماجراهای شگفت انگیز است که امیدوار است چشم کودکان را به فرهنگ های جدید باز کند و به آنها اجازه دهد داستان های فوق العاده ای را به شما نشان دهند.


https://www.traveldailynews.com