تعداد گردشگران خارجی به Machu Picchu به میزان 7.5 درصد افزایش یافته است

فرداد پرواز

28 آذر 1396


بانک مرکزی رزرو (BCR) گزارش داد که شمار بازدیدکنندگان خارجی به Machu Picchu در ماه اکتبر سال جاری از همان ماه در سال 2016 افزایش 7.5 درصدی داشته است، بنابراین طی ده ماه اول سال رشد 6.5 درصدی داشته است.به همین ترتیب، فروش بلیط به Machu Picchu طی ماه ژانویه تا اكتبر 2017 در ماه ژانویه 2017 نسبت به مدت مشابه سال قبل به 25.3 درصد رسید.این افزایش در Machu Picchu و Inca Trail دیده می شود.طبق گزارش BCR، تعداد ورودی های خارجی به Machu Picchu از ماه آوریل سال جاری میزان رشد مثبت را برای هفت ماه به طول می انجامد.


http://www.andina.com.pe