تصویر مقصد، مهم ترین عامل در جذب گردشگر

فرداد پرواز

23 خرداد 1396


تصویر گردشگری مناسب موجب می شود حوادث ناگوار بر ذهن گردشگران اثر نامطلوبی بر جا نگذاشته و آنها همچنان با اطمینان به این مقاصد سفر کنند.

در گردشگری واژه ای وجود دارد به نام تصویر مقصد که در توسعه گردشگری و جذب گردشگران خارجی در هر کشوری نقش بسیار مهم و حیاتی دارد. به طور کلی گردشگران زمانی که برای مقصدی هزینه کرده و بلیت یا تور خریداری می کنند ،درواقع تصویر و تصور خود را از مقصد خریداری کرده اند.

بنابراین هنگامی که تصویر ناامنی از کشوری در اذهان جهانیان نقش ببندد هر میزان آن کشور امن باشد، باز هم در جذب گردشگران خارجی ناموفق است.

اگر در ایران نیز در حوزه گردشگری به خوبی عمل کنیم و تصویر مثبتی از کشور بر جا بگذاریم تصاویر منفی به تدریج در بین تصاویر مثبت حذف می شوند. بنابراین اگر هواپیمایی در کشور سقوط کند اثر مقطعی بر جا می گذارد. اگر تصویر مثبتی از ایران ارائه ندهیم و درباره کشور به دنیا اطلاعات مناسب ارائه نکنیم، در فضای دانش گردشگری جهان حضور نخواهیم داشت و گردشگران با تصوری منفی و این تصویر که ایران مکان مناسبی برای سفر نیست این مقصد را از فهرست خود حذف می کنند.

حوادثی مانند سقوط هواپیما در کشورهایی مانند مصر تاثیر نامطلوب بسیاری بر جذب گردشگر و صنعت گردشگری بر جا می گذارد، چراکه به دلیل جنگ های داخلی و شرایط نامناسبی که تصویر این کشور را مخدوش کرده، از حوادثی مانند سقوط هواپیما تاثیر می پذیرد و این گونه حوادث صنعت گردشگری مصر را دچار بحران می کند؛ اما مالزی به اندازه ای روی تصویر گردشگری خود کار کرده و تصویر امن و جذابی از خود ارائه داده که حتی سقوط هواپیما و حوادثی از این دست نیز نمی تواند تصویر آن را مخدوش کرده و موجب نوسان در صنعت گردشگری این کشور شود. بنابراین تصویر گردشگری مناسب موجب می شود حوادث ناگوار نیز بر ذهن گردشگران جهانی اثر نامطلوبی بر جا نگذاشته و گردشگران همچنان با اطمینان به این کشورها ،سفر کنند.

در دوران تحریم، برخی رسانه های بیگانه تصویر نادرست و ناامنی از ایران به دنیا ارائه دادند، اما اکنون پس از برجام این تصویر بهبود یافته و گردشگران خارجی دریافته اند کشورمان از امنیت برخوردار است. بنابراین باید تلاش کرد تصویر ایجاد شده دوباره مخدوش نشود و ایران به عنوان مقصد گردشگری ناامن در ذهن مردم دنیا نقش نبندد.


http://www.donyayesafar.com