تصویری که روحانی در اینستاگرامش درخصوص حضور زنان در ورزشگاه منتشر کرد

فرداد پرواز

03 خرداد 97


روحانی شب گذشته مجدد از حضور زنان در ورزشگاه دفاع کرد