تسهیلات برای سرمایه گذاران در گردشگری و میراث فرهنگی

فرداد پرواز

30 فروردین 1396


تقریبا هیچ پروژه ای در هیچ استانی نداریم ،که طی سال گذشته در صورتِ حائز شرایط بودن نتوانسته باشد از صندوق توسعه ملی تسهیلات دریافت کند. "معاون سرمایه گذاری و برنامه ریزی سازمان میراث فرهنگی"

به گزارش «میراث آریا» سعید شیرکوند همچنین تصریح کرد: «در زیرساخت های گردشگری تا کنون نتوانسته ایم منابع خوبی جذب کنیم؛ زیرا بیشتر تمرکزمان بر حوزه میراث فرهنگی بوده است. امیدواریم در سال جاری بتوانیم ،ردیف های اعتباری در حوزه گردشگری نیز دریافت کنیم.»

وی افزود: «در زمینه صدور مجوز ها سازوکار تعریف شده ای در سازمان میراث فرهنگی وجود دارد. باید تکلیف تمام سرمایه گذارانی که به اداره کل ها مراجعه می کنند، ظرف یک هفته تا 10 روز مشخص شود؛ ضمن آنکه برای هر پرونده سرمایه گذاری فقط سرمایه گذاران یا نمایندگان قانونی آن ها مجاز به پیگیری کارهایشان هستند.»

معاون سرمایه گذاری و برنامه ریزی سازمان میراث فرهنگی در پایان از مدیران کل استان ها خواست که با سمن ها تعامل بیشتری داشته باشند زیرا سمن ها ،در صورت تقویت شدن می توانند برنامه های مختلفی ارائه کنند.


http://www.donyayesafar.com