ترانسیلوانیا گردشگری آهسته را توسعه می دهد

فرداد پرواز

14 دی 1396


ترانسیلوانیا در حال توسعه یک شهرت برای "گردشگری آهسته" با پیاده روی، اسب سواری و دیگر فعالیت ها است که در حال افزایش محبوبیت هستند. بخش بزرگی از جذابیت منطقه این است که چگونه چشم انداز این شهر فوق العاده ناپایدار است. این به عنوان "آخرین چشم انداز قرون وسطی در اروپا" توصیف شده است و مسافران می توانند به راحتی با روبرو شدن با خرس های قهوه ای، گرگ ها، سیاهگوش ها و دیگر حیوانات خانگی زندگی می کنند.


https://www.lonelyplanet.com