ترافیک منتشر شده توسط اپراتور فرودگاه بین المللی دبی

فرداد پرواز

16 دی 1396


با توجه به گزارش ماهانه ترافیک منتشر شده توسط اپراتور دوبی فرودگاه، روند صعودی در ترافیک مسافری در دبی بین المللی ادامه داشته است. این فرودگاه در ماه نوامبر سال 2017 نزدیک به 7 میلیون مسافر است.ترافیک مسافری در DXB در ماه نوامبر به 6953،596 رسید در مقایسه با 6،881،805 ثبت شده در ماه مربوطه در سال 2016، افزایش 5.6 درصد.سال به سال، تعداد مسافران در DXB با 5.8 درصد افزایش به 80387442 رسید، در مقایسه با 75،947،899 دلار در طول مدت مشابه در سال 2016 ثبت شده است.بار دیگر مهمترین سهم در تعداد مسافرین از شبه قاره هند و غرب اروپا بود.


http://www.breakingtravelnews.com