تحويل ايرباس به ايران آرزوي ديرينه ما بود

فرداد پرواز

25دی1395


فابريس برژيه مديرعامل کمپانی ايرباس گفت: تحويل ايرباس 321، به آرزوي ديرينه من و همکارانم در شرکت ايرباس براي ديدن پرواز دوباره يک ايرباس نو در رنگ‌آميزي ايران‌ اير را جامه عمل پوشاند..

فابريس برژيه در مراسم ورود نخستين ايرباس 321 به ناوگان ايران‌اير افزود: هواپيماي ايرباس 321 تحويل ايرباس به ايران آرزوي ديرينه ما بودتلفيقي از پايين‌ترين هزينه ‌هاي عملياتي و بالاترين استانداردهاي راحتي مسافرتي است و در راستاي توسعه پروازي، نمونه مناسبي براي توسعه مسيرهاي پرحجم مسافري ايران‌اير است

مديرعامل کمپانی ايرباس گفت: مسيري که ما آن را طي کرده‌ايم سرآغازش دي‌ماه گذشته و در طول بازديد رئيس جمهور از شهر پاريس کليد خورد، زماني که شرکت ‌هاي ايرباس و ايران‌اير توافقي تاريخي را به دنبال برنامه جامع اقدام مشترک امضا کردند

وي افزود: اين شروعي براي يک سال ديپلماسي فعال همراه با تلاش‌ هاي عميق فني و بازرگاني بودمديرعامل ايرباس گفت: ‌از دي‌ ماه پارسال ضمن درخواست و دريافت مجوزهاي لازم از اداره کنترل دارايي‌هاي خارجي در چارچوب برجام توافق اوليه خود را نيز به قراردادي نهايي تبديل و اين هواپيما را براي تحويل آماده کرديم

فابريس برژيه ادامه داد: ايران‌اير به عنوان يکي از باسابقه‌ترين شرکت ‌هاي هواپيمايي اين منطقه تاريخچه‌اي غرور‌آفرين دارد که به بيش از نيم‌قرن گذشته برمي‌گردد

وي افزود: به همراه سازمان هواپيمايي ايران، ايران‌اير با وجود چالش هاي مختلف در طول دو دهه گذشته کارنامه درخشان ايمني و عملياتي از خود برجاي گذاشته است، اما از اين‌پس ايران‌اير مي‌تواند با اعتمادبه‌نفس کامل شاهد عصري جديد در رشد و توسعه باشد

مديرعامل کمپانی ايرباس گفت: در دي‌ماه توافقي جهت تحويل 100 فروند ايرباس نو به ايران‌اير نهايي شد، ضمن اينکه اين قرارداد يکي از مهم‌ترين قرارداد هاي تاريخ هواپيمايي تجاري محسوب مي‌شود

وي افزود: واضح است ايران‌اير در حال گردآوري ناوگاني است که با آن تمام اين فرصت‌ها را به دستاوردهاي پايدار تجاري تبديل کند

مديرعامل ايرباس گفت: ايرباس 321 نمونه بسيار خوبي است که از يک سو براي توسعه مسيرهاي پرحجم مسافري ايران مناسب است و از سوي ديگر تلفيقي از پايين‌ترين هزينه‌ عملياتي و بالاترين استاندارد هاي راحتي مسافر است

وي افزود: اين نوع هواپيما به عنوان بزرگترين هواپيماي تک‌راهروي ايرباس به هما کمک مي‌کند تا پاسخگوي تقاضاي در حال رشد سفر هوايي در داخل و خارج ايران باشد

فابريس برژيه گفت: ايرباس 321 امروز نخستين هواپيما از سفارش براي 46 فروند هواپيماي تک‌راهرو است که ما در شرکت ايرباس در طول چند سال آينده تحويل هما خواهيم داد

وي افزود: همچنين 38 فروند ايرباس 330 و 16 فروند ايرباس 350 نيز تحويل ايران‌اير خواهيم داد

مديرعامل کمپانی ايرباس گفت: ‌ناوگان ايران‌اير نه تنها ضامن جايگاه پيشتاز اين شرکت در صنعت هوانوردي غرب آسيا بلکه در صنعت دنيا خواهد بود

وي افزود:‌ عصر جديد در صنعت هواپيمايي ايران يکي از پراهميت‌ترين تحولات در صنعت ما طي ساليان دراز است و من مشتاقانه نظاره‌گر قدرتمندي روزافزون ايران‌اير خواهم بود.

فابريس برژيه در آغاز سخنان خود گفت:‌ نخست اجازه مي‌خواهم مراتب تسليت عميق خود را به مقامات و مردم ايران به خاطر درگذشت آيت‌الله هاشمي رفسنجاني رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام عرض کنم

وي افزود: مرحوم رفسنجاني خدمات شاياني براي جمهوري اسلامي ايران به ارمغان آورد و باعث تأسف اينجانب است که امروز نمي‌توانيم در فضاي شاد دور هم جمع شويم


http://tnews.ir