برای تبلیغ گردشگری بلغاری در هند و برای افزایش توریست های هند در بلغارستان تلاش خواهیم کرد

فرداد پرواز

30 آذر 1396


ما برای ترویج فرصت های گردشگری بلغاری در هند و برای افزایش گردشگران هند در بلغارستان کار خواهیم کرد.وزیر بلغارستان اشاره کرد که فعالیت های تبلیغاتی بلغارستان باید تقویت شود. ما می خواهیم در هند فرصت های گردشگری فرهنگی و تاریخی در بلغارستان را ارائه دهیم.وزیر بلغارستان و سفیر هند خانم کاپور درباره پتانسیل توسعه فیلم درباره گردشگری در بلغارستان صحبت کردند. در بلغارستان، بسیاری از فیلم های بالیوود با نسبت بسیار خوب و با کیفیت تولید می شوند.خانم کاپور گفت:این یک اقدام بسیار مثبت است که بر تبلیغات کشور اثر میگذارد و باید ادامه یابد.. خانم پووا کاپور گفت که لازم است راه هایی را برای تشویق بلغاری هایی که به هند سفر می کنند، بیندیشیم. او اشاره کرد که حدود 25 میلیون گردشگر هندی در هر سال به خارج از کشور سفر می کنند که تقریبا نیمی از آنها به کشورهای اروپایی می روند.


http://www.novinite.com