تبلیغ اخذ ویزای تضمینی ممنوع شد

فرداد پرواز

15 خرداد 98


تبلیغ اخذ ویزای تضمینی توسط آژانس های مسافرتی از طرف اداره کل میراث فرهنگی استان تهران ممنوع شد.

بر اساس این گزارش، پرهام جانفشان، مدیرکل میراث فرهنگی استان تهران در نامه ای به رئیس هیات مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران و تهران و مدیران دفاتر خدمات مسافرتی از این ممنوعیت خبر داد و نوشت:

با توجه به گزارش های واصله و همچنین تعدد شکایات مطرح شده در خصوص تبلیغ و ارائه خدمات با عنوان اخذ تضمینی ویزا بدینوسیله اعلام می دارد از آنجایی که تعهد ویزای تضمینی کشورها از جمله کانادا، استرالیا و کشورهای حوزه شینگن غیرقانونی بوده و این امر صرفا با هدف سوءاستفاده مالی توسط برخی افراد سودجو صورت می گیرد، لذا مقتضی است اطلاع رسانی مناسب به دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری تحت پوشش مبنی بر جلوگیری از هرگونه تبلیغ و اقدام به اخذ ویزا با عنوان تضمینی صورت گیرد تا از بروز مشکلات احتمالی اجتناب شود .